معنی و ترجمه کلمه abrasive resistance به فارسی abrasive resistance یعنی چه

abrasive resistance


شيمى : درجه سايش پذيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها