معنی و ترجمه کلمه abrasive tool به فارسی abrasive tool یعنی چه

abrasive tool


ابزار براى سايش
علوم مهندسى : سوهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها