معنی و ترجمه کلمه abs به فارسی abs یعنی چه

abs


پيشونديست لاتينى که همان پيشوند ab ميباشد و بمعنى( دور از )و( غير از )و( از)ميباشد و قبل از حروف c و pو tباينصورت درميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها