معنی و ترجمه کلمه abscissa به فارسی abscissa یعنی چه

abscissa


طول نقطه ،خفت ،طول( مختصات نقطه)،محور افقى ،طول ،بعد افقى
الکترونيک : طول نقطه
عمران : طول
معمارى : پيرا
شيمى : محور طولها
روانشناسى : محور طولى
ورزش : طول
علوم هوايى : محور طولها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها