معنی و ترجمه کلمه absence of blade به فارسی absence of blade یعنی چه

absence of blade


ورزش : عدم برخورد شمشيرها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها