معنی و ترجمه کلمه absolute error به فارسی absolute error یعنی چه

absolute error


اشتباه مطلق ،خطاى مطلق
عمران : خطاى مطلق
شيمى : خطاى مطلق
روانشناسى : خطاى مطلق
ورزش : خطاى مطلق
علوم نظامى : اشتباه مطلق تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها