معنی و ترجمه کلمه absolute filter به فارسی absolute filter یعنی چه

absolute filter


صافى صد در صد
علوم نظامى : صافى ميکرونى صافى ميکروسکپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها