معنی و ترجمه کلمه absolute humidity به فارسی absolute humidity یعنی چه

absolute humidity


معمارى : رطوبت مطلق
شيمى : رطوبت مطلق
زيست شناسى : رطوبت مطلق
ورزش : رطوبت مطلق
علوم هوايى : رطوبت مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها