معنی و ترجمه کلمه absolute magnitude به فارسی absolute magnitude یعنی چه

absolute magnitude


قدر مطلق
شيمى : قدر مطلق
نجوم : قدر حقيقى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها