معنی و ترجمه کلمه absolute refractive index به فارسی absolute refractive index یعنی چه

absolute refractive index


شيمى : ضريب شکست مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها