معنی و ترجمه کلمه absolute volue به فارسی absolute volue یعنی چه

absolute volue


ارزش مطلق ،مقدار مطلق
شيمى : قدر مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها