معنی و ترجمه کلمه absolvable به فارسی absolvable یعنی چه

absolvable


بخشيدنى ،امرزيدنى ،بخشش پذير،قابل عفو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها