معنی و ترجمه کلمه absorbent oil به فارسی absorbent oil یعنی چه

absorbent oil


شيمى : روغن جاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها