معنی و ترجمه کلمه absorbing well به فارسی absorbing well یعنی چه

absorbing well


چاه جذب کننده
زيست شناسى : چاه دراشامنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها