معنی و ترجمه کلمه absorptance به فارسی absorptance یعنی چه

absorptance


شيمى : ضريب جذب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها