معنی و ترجمه کلمه absorption column به فارسی absorption column یعنی چه

absorption column


شيمى : ستون جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها