معنی و ترجمه کلمه absorption losses به فارسی absorption losses یعنی چه

absorption losses


عمران : تلفات ناشى از جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها