معنی و ترجمه کلمه absorption of condenser charge به فارسی absorption of condenser charge یعنی چه

absorption of condenser charge


الکترونيک : جذب بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها