معنی و ترجمه کلمه absorption peak به فارسی absorption peak یعنی چه

absorption peak


شيمى : قله جذب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها