معنی و ترجمه کلمه absorption ratio به فارسی absorption ratio یعنی چه

absorption ratio


ضريب جذب
علوم مهندسى : نسبت جذب
شيمى : ضريب جذب
ورزش : ضريب دراشامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها