معنی و ترجمه کلمه absorption spectrophometry به فارسی absorption spectrophometry یعنی چه

absorption spectrophometry


شيمى : طيف نور سنجى جذبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها