معنی و ترجمه کلمه absorption spectroscopy به فارسی absorption spectroscopy یعنی چه

absorption spectroscopy


شيمى : طيف بينى جذبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها