معنی و ترجمه کلمه abstemious به فارسی abstemious یعنی چه

abstemious


مرتاض ،ممسک در خورد و نوش و لذات ،مخالف استعمال مشروبات الکلى ،پرهيزکار،پارسامنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها