معنی و ترجمه کلمه abstract 1 به فارسی abstract 1 یعنی چه

abstract 1


خلاصه ،مطلق ،خشک ،مجمل ،مجرد،خيالى ،غيرعملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها