معنی و ترجمه کلمه abstracted به فارسی abstracted یعنی چه

abstracted


مجزا،پريشان خيال ،مختصر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها