معنی و ترجمه کلمه absurdities test به فارسی absurdities test یعنی چه

absurdities test


روانشناسى : ازمون مهمل يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها