معنی و ترجمه کلمه absurdly به فارسی absurdly یعنی چه

absurdly


بطور بيهوده و مزخرف ،غير معقولانه ،بطور محال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها