معنی و ترجمه کلمه abundance به فارسی abundance یعنی چه

abundance


نسبت فراوانى ،زيادى ،وفور،فراوانى
شيمى : فراوانى
زيست شناسى : فراوانى
بازرگانى : وفور
ورزش : فراوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها