معنی و ترجمه کلمه abundancy motive به فارسی abundancy motive یعنی چه

abundancy motive


روانشناسى : انگيزه فزون خواهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها