معنی و ترجمه کلمه abusing a blank signed document به فارسی abusing a blank signed document یعنی چه

abusing a blank signed document


قانون ـ فقه : سوء استفاده از سفيد امضاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها