معنی و ترجمه کلمه abusive به فارسی abusive یعنی چه

abusive


: )n.(سوء استفاده ،سوء استعمال ،شيادى ،فريب ،دشنام ،فحش ،بد زبانى ،تجاوز به عصمت ،تهمت ،تعدى ، : )adj.(ناسزاوار،زبان دراز،بدزبان ،توهين اميز


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها