معنی و ترجمه کلمه abyss به فارسی abyss یعنی چه

abyss


)=abysm(بسيار عميق ،بى پايان ،غوطه ورساختن ،مغاک
زيست شناسى : ژرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها