معنی و ترجمه کلمه ac به فارسی ac یعنی چه

ac


Alternating Current،account current،پيشوندى است برابر ad- لاتين که قبل از cو q به اينصورت در مى ايد مثل )ACcept( که از )ADceptare( گرفته شده است ،و نيز پسوندى است لاتينى يا يونانى معادل -ie مانند)maniac( ،مخفف اصطلاح شيميايى alicyclic مى باشد
ک امپيوتر : برق متناوب
شيمى : اکتينيم
بازرگانى : حساب جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها