معنی و ترجمه کلمه academic costume به فارسی academic costume یعنی چه

academic costume


(در جمع )لباس رسمى استادى دانشگاه ،لباس دانشگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها