معنی و ترجمه کلمه academic freedom به فارسی academic freedom یعنی چه

academic freedom


ازادى بحث و تحقيق ،ازادى عمل و بيان(معلم يا استاد)
قانون ـ فقه : ازادى طلاب و محققين در تدريس و تحقيق و نشر افکار خود بدون انکه موسسه اى که در استخدام انند بتواند به انان تعرضى بکند و يا ايشان را در فشار بگذارد
روانشناسى : ازادى ع لمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها