معنی و ترجمه کلمه academical به فارسی academical یعنی چه

academical


مربوطبه فرهنگستان ،ادبى ،عضوانجمن دانش بافرهنگستان ،دانشجوى دانشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها