معنی و ترجمه کلمه acaleph به فارسی acaleph یعنی چه

acaleph


گزنه دريايى ،نوعى صدف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها