معنی و ترجمه کلمه acanthoma به فارسی acanthoma یعنی چه

acanthoma


(طب )اماس سلولهاى خاردار بافت پوششى مالپيقى(مالپيگى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها