معنی و ترجمه کلمه acarpous به فارسی acarpous یعنی چه

acarpous


(گ.ش ).بى بر،بدون ميوه ،بى ثمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها