معنی و ترجمه کلمه acatalepsia به فارسی acatalepsia یعنی چه

acatalepsia


روانشناسى : استدلال پريشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها