معنی و ترجمه کلمه acatalepsia به فارسی acatalepsia یعنی چه

acatalepsia


روانشناسى : استدلال پريشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها