معنی و ترجمه کلمه accelerate به فارسی accelerate یعنی چه

accelerate


شتاباندن ،تسريع کردن ،تند کردن ،شتاب دادن ،بر سرعت( چيزى )افزودن ،سرعت دادن ،سرعت گرفتن ،تند شدن ،تندتر شدن
علوم مهندسى : تسريع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها