معنی و ترجمه کلمه accelerating agent به فارسی accelerating agent یعنی چه

accelerating agent


ماده تسريع کننده
شيمى : کاتاليزور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها