معنی و ترجمه کلمه accelerating pump به فارسی accelerating pump یعنی چه

accelerating pump


علوم هوايى : پمپ کوچکى که به منظور تامين فورى مخلوط غليظ سوخت و هوا در کابراتور تعبيه ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها