معنی و ترجمه کلمه acceleration به فارسی acceleration یعنی چه

acceleration


گاز دادن ،سرعت دادن ،شتاب ،تندى ،تعجيل ،افزايش سرعت ،تسريع
علوم مهندسى : تعجيل
عمران : شتاب
معمارى : شتاب
شيمى : شتاب
روانشناسى : جهش تحصيلى
زيست شناسى : شتاب
ورزش : شتاب
علو م هوايى : شتاب
علوم نظامى : تسريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها