معنی و ترجمه کلمه accelerator board به فارسی accelerator board یعنی چه

accelerator board


تخته تسريع ،برد تسريع ،تخته شتابنده
کامپيوتر : تخته شتاب دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها