معنی و ترجمه کلمه accent mark به فارسی accent mark یعنی چه

accent mark


(مو ).يکى از علائم تکيه در موسيقى ،علامتى که پس از يک نت قرار ميگيرد و نشان ميدهدکه نت در چه گامى قرار دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها