معنی و ترجمه کلمه acceptance tolerance به فارسی acceptance tolerance یعنی چه

acceptance tolerance


علوم مهندسى : حد مجاز قابل قبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها