معنی و ترجمه کلمه accepted به فارسی accepted یعنی چه

accepted


پذيرفته ،مقبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها