معنی و ترجمه کلمه accessibility به فارسی accessibility یعنی چه

accessibility


دسترسى ،امکان نزديکى ،وسيله وصول ،امادگى براى پذيرايى ،دستيابى پذيرى ،قابليت وصول
علوم مهندسى : قابليت وصول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها