معنی و ترجمه کلمه accessibly به فارسی accessibly یعنی چه

accessibly


چنانکه بتوان بدان راه يافت ،بطور قابل دسترس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها